Tumeszentzia

Tumeszentzia dagozkion funtzio fisiologikoei jarraiki handitzen den organoaren egoera; adibidez, zakilaren tumeszentzia (edo erekzioa, kasu honetan) kitzikadura sexuala dagoenean.