Plasmidoa

Plasmidoak azido desoxirribonukleiko (ADN) molekula zirkularrak dira, zelularen ADN kromosomikotik bereizten direnak, hain zuzen ere. Plasmidoak bakteria zeluletan agertu ohi dira eta plasmidoan kodeturiko geneek zenbait abantaila genetiko eskeintzen dizkie bakterioei; hala nola, antibiotikoei erresistentzia. Plasmidoen luzera aldakorra da eta plasmido motaren arabera kilobase gutxi edo ehundaka kilobasekoak izan daitezke.

Zelularen zatiketa gertatzen denean, plasmidoaren erreplikazioa gertatzen da, zelula alabek plasmidoa jaso dezaten (transferentzia bertikala). Bestalde, bakterioen artean transferentzia horizontala gertatu daiteke, konjugazio mekanismoaren bitartez; hots, bakterioen artean lasmidoen trukaketa gertatu daiteke.

Egun, ikerketaren arloan plasmidoak maiz erabiltzen dira geneen manipulaziorako eta geneen transferentziarako. Ondorioz, plasmidoek bektore izena hartzen dute esperimentalki erabiltzen badira gene transferentziarako.

Loturiko adierak

PKE (polimerasaren kate-erreakzioa)

Polimerasaren kate-erreakzioa, labur PKE (ingelesez, PCR edo Polymerase Chain Reaction) DNA molekulen biderketa in vitro lortzeko teknika biokimikoa da; bere izenak dioen bezela, teknika hau katean gertaturiko erreakzioen segidan oinarritzen da. Teknika hau Kary Mullis-ek garatu zuen 1980. urtean eta biologia molekularraren arloan iraultza ekarri zuen. Erreakzioaren oinarrian, DNA polimerasa entzima batek nukleotidoen lotura katalizatzen

Birkonbinazio genetikoa

Birkonbinazio genetikoa DNA molekulen arteko material genetikoaren trukaketari deritzo; hain zuzen ere, birkonbinazio genetikoan bi DNA molekularen haustura fisikoa, sekuentzien trukaketa eta berlotzea gertatzen dira. Oro har, birkonbinazio adierak DNA molekulen berrantolamendu fenomeno desberdinak eta hauen mekanismoak jasotzen ditu. Izan ere, material genetikoaren berrantolamendua era askotara gertatu daiteke, organismoaren edota testuinguruaren arabera. Organismo eukariotoetan meiosiko elkargurutzamenduan

Genetikoki eraldaturiko organismoak

Genetikoki eraldaturiko organismoak (GEO) ingenieritza genetikoko tekniken bitartez material genetikoa bereganatu duten organismoak dira. DNA birkonbinatzailearen teknologiak organismoen geneak eraldatzea ahalbidetzen du, gene berriak txertatuz edo geneak ezabatuz. Gaur egun, genetikoki eraldaturiko organismoak batez ere laborantzan, animali industrian eta lurreko bakterioetan erabiltzen dira. Genetikoki eraldaturiko organismori beste espezie baten material genetikoa txertatzen zaionean izaki transgenikoa deritzo.