Nukleotidoak

Nukleotidoak azido desoxirribonukleiko (ADN) eta azido erribonukleiko (ARN) polimeroen monomero edo oinarrizko unitateak dira. Molekula organikoak dira eta ezinbesteko biomolekulak dira izaki bizidunetan.

Nukleotidoen egitura molekularrak hiru osagai nagusi ditu: pentosa monosakarido molekula (deoxiribosa edo erribosa), base nitrogenatu bat (edo nukleobasea) eta fosfato taldeak. Nukleobase motaren arabera, lau desoxirrinukleotido mota bereizten dira: adenosina, guanosina, timina eta zitosina; erribonukleotidoen kasuan, timinaren ordez uraziloa dago.

Nukleotidoak ADN eta ARN-ren unitateak ez ezik, energia maila handiko molekulak dira eta energia metatu eta garraitzeko funtzioa dute. Hortaz, nukleotidoak ezinbestekoak dira izaki bizidunen metabolismoan.

Loturiko adierak

Proteinak

Maila molekularrean, proteinak lotura peptidikoz mihiztaturiko aminoazidoen kate polipeptidikoak dira; proteinak kate polipeptidiko bakar batez edo gehiagok osaturik egon daitezke. Oro har, proteinek egitura tridimentsionala lortzen dute haien funtzioa betetzeko (salbuespena, intrintsekoki desordenaturiko proteinak), egitura sekundarioa, tertziarioa eta kuarternarioa, hain zuzen ere. Proteinak zelulen egitura eta funtzio askoren erantzule dira, eta ondorioz proteinen izaera eta

Adenosina

Adenosina izaki bizidunetan ugaria den molekula organikoa da. Izan ere, adenosina ADN eta ARN sortzeko nukleotidoetako bat da (timina, guanina, zitosina eta uraziloarekin batera). Adenosinaren egitura kimikoa adenina base nitrogenatu eta ribosa monosakaridoan oinarritzen dira. Erribosak fosfato taldeak izan ditzake, eta orduan adenosina monofosfato (AMP), adenosina difosfato (ADP) eta adenosina trifosfato (ATP) sortzen dira; fosfato