Fotofarmakologia

Fotofarmakologia argiaren bitartez aktibatu edo inaktibatu daitezkeen farmakoak garatzen eta ikertzen dituen biomedikuntzaren adarra da. Fotofarmakologian estrategia nagusia farmakoei talde fotosentikorrak gaineratzean oinarritzen da; modu honetan, farmakoen konfigurazioa argiarekin eraldatu daiteke eta farmakoaren aktibitatea kontrolatu.