Bektore epidemiologikoa

Bektore epidemiologikoa patogeno edo infekzio-eragile bat beste banako bati transmititzen dion espezie bateko banakoa da. Halaber, gizabanako bati patogenoa transmititzen dion animalia ere bada.