Angularitatea (geologia)

Ezkerretik eskubira, klaso oso zorrotzetatik klasto oso biriblduetara doan ikusizko eskala. Gotik beherako eskala, esferikotasunari buruzkoa da. Bi ezaugarriek, angilaritatea (edo aurkakoa hartuz, biribiltasuna) eta esferikotasuna, klastoaren testura definitzen duten ezaugarrietatik bi dira.Kredituak: Heriberto Arribas Abato.

Geologian, angularitatea arroka baten partikulak, izan pikorra izan harria besteak beste, duen zorroztasun maila da. Zentzu hertsiagoan, arroka sedimentario batek osatzen duten klastoen zorroztasun-maila da. Aurkako ezagarria biribiltasuna da. Angularitatea ikusizko eskala baten arabera neurtzen da, irudian agertzen den bezala, oso zorrotza izatetik oso biribila izatera.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, angularity; gaztelaniaz, angulosidad.