Aldakortasun alelikoa

Aldakortasun alelikoak locus jakin batean alelo desberdinen presentzia adierazten du, gene sekuentzia desberdinek eragindakoak. Aleloen aniztasunak eta gene adierazpenean desberdintasunak azaltzen dute banakoen arteko aldakortasuna.